LOGO LOS
Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc
w Olsztynie koło Częstochowy
 

Strona glowna

Historia

Skład zarządu

Statut

Nasze działania

Rehabilitacja

Turnusy

Galeria

Linki

KontaktOstatnio

Archiwum

Pisza

      " Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
           Jest równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością"
                                                                                                                          Jan Paweł II
Przekaż 1 % nr KRS 0000089573 DZIĘKUJEMY!
NOWA ODSŁONA STRONY DZIAŁA POD ADRESEM www.los.olsztyn.pl/www/
ZAPRASZAMY!!!


Szanowni Państwo!

Apelujemy do ludzi dobrej woli i otwartego serca o pomoc
 w utrzymaniu placówki rehabilitacyjnej w Olsztynie koło Częstochowy!

Od Państwa zależy, czy nadal będzie istniał  NZOZ Zakład Ortopedyczno- Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II w Olsztynie koło Częstochowy założony przez Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS”.

Zakład powstał w 2002 roku dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS”  i darowiznom  ludzi popierających  naszą inicjatywę .
Obecnie po rocznej przerwie udało się uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia Oddział Śląski w Katowicach kontrakt, który niestety tylko w 50 procentach pokrywa koszty utrzymania Zakładu na zapłacenie ogrzewania gazowego, telefonu, Internetu, energii elektrycznej, wody, monitoringu, ubezpieczenia Zakładu, księgowości, serwisu aparatów itp.

Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji. Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze statutem pracuje społecznie i nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

 W  związku  z powyższym Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS”  zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o wpłacanie darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia, co  pozwoli utrzymać  Zakład.
Darowizny wpłacane na konto Stowarzyszenia, które jest organizacją pozarządową, mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Decyzja o wyborze przychodni rehabilitacyjnej należy do pacjenta.

Dziękujemy więc za zaufanie, jakim Państwo obdarzacie naszą placówkę wybierając ją spośród kilkudziesięciu podobnych działających  na terenie Częstochowy i powiatu.
To utwierdza nas w przekonaniu,  iż NZOZ Zakład Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II  działający przy Stowarzyszeniu Ludzi Otwartych Serc „LOS” spełnia wymagania pacjentów i cieszy się doskonałą opinią. Musimy więc zrobić wszystko, aby jego istnienie nie było zagożone.

Powyższy apel kieruje do Państwa Zarząd Stowarzyszenia „LOS” na podstawie uchwały
nr 23Z/12/2009  dnia 06.06.2009 roku podjętej na zebraniu Zarządu.
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe

Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "LOS"
ul. Mstowska 52
42-256 Olsztyn koło Częstochowy

BANK SPÓŁDZIELCZY POCZESNA
27 8260 0006 2001 0010 3727 0001
Ostatnia aktualizacja:  22  września  2017  roku
Copyright Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "LOS" w Olsztynie koło Częstochowy